DOUBLE MATHS telah ditubuhkan berasaskan gabungan pelbagai pengalaman perniagaan dalam bentuk talian dan gabungan sistem yang terkini serta terpantas di pasaran. Dengan kemajuan sistem yang berbeza DOUBLE MATHS berkeyakinan tinggi untuk melangkah dan merealisasikan perniagaan melalui konsep penerapan ilmu dan pendidikan yang tersendiri di dalam melahirkan usahawan yang berekonomi dan berwawasan.

DOUBLE MATHS percaya pemilihan untuk menggunakan kaedah ilmiah adalah sangat bertepatan untuk menjadi pemangkin atau penggerak kejayaan usahawan dan syarikat .Ini kerana konsep perniagaan ini adalah yang paling berkesan dan berkekalan.

DOUBLE MATHS berhasrat menjadi pemain utama industri perniagaan dalam talian sebagai sebuah syarikat yang berdaya maju dan berwawasan yang memasarkan melalui ilmiah yang terkini ,berinovasi serta mampu milik dan seterusnya memberi pulangan yang maksima kepada setiap usahawan.

Marilah kita bersama-sama DOUBLE MATHS dan rebutlah peluang yang telah kami sediakan. Untuk mencapai kejayaan "Perjalanan beribu batu tetap bermula dengan langkah pertama." Oleh yang demikian ambillah langkah pertama anda bersama DOUBLEMATHS demi "ilmu cermin masa depan".